Застосування технологій МА – модифікованої атмосфери, дозволяє надовго зберегти привабливий вигляд і високі споживчі якості продуктів харчування.

Для пакування свіжих овочів, фруктів, харчових продуктів, кулінарних, хлібобулочних, кондитерських виробів та ін., в країнах Західної Європи і США вже більше 20 років використовують герметичні упаковки з регульованим і модифікованим складом газового середовища. Газоподібна суміш будь-якого складу всередині упаковки призводить до різкого зниження швидкості “дихання” продукту, його газообміну з навколишнім середовищем, уповільнення росту мікроорганізмів і придушення процесу гниття, викликаного ензиматичними спорами, наслідком чого є збільшення терміну зберігання продукту в кілька разів. Розрізняють декілька способів упаковки в газовому середовищі:

  • в середовищі інертного газу (N2, СО2, Аr);
  • в керованої газовому середовищі (УГС), коли склад газової суміші повинен змінюватися тільки в заданих межах, що вимагає значних капіталовкладень в устаткування і великих витрат на забезпечення оптимальних умов зберігання продукції;
  • в модифікованому газовому середовищі (МГС), коли в початковий період як навколишнього середовища використовується звичайне повітря, а потім в залежності від природи зберігаються продуктів і фізичних умов навколишнього середовища, встановлюються модифіковані умови зберігання, але в досить широких межах по складу газу.

В технології пакування з міркувань технологічності, економічності та схоронності продукту більшого поширення набуло пакування в МГС.

Основними газами, що застосовуються для упаковки в МГС, є кисень – О2, вуглекислий газ – СО2 і азот – N2, співвідношення яких, особливо О2, залежить від типу упаковуваного продукту. Кисень є основним газом і його вміст для упаковування різних продуктів може коливатися від 0 до 80%. Інертний газ азот використовується як наповнювач газової суміші всередині упаковки, так як він не змінює кольору м’яса і не пригнічує ріст мікроорганізмів. Очевидно, його можна використовувати замість вакумування. Вуглекислий газ пригнічує ріст бактерій, і при використанні його на ранніх стадіях розвитку мікроорганізмів термін зберігання продукту, що впаковується може значно збільшитися.

ТОВ “ІНГАЗ” пропонує Вашій увазі вироблені нами газові суміші в різних концентраціях на вимогу Замовника для харчової промисловості і гарантує якість своєї продукції.