ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Гелій в газоподібному агрегатному стані – інертний газ без кольору, запаху і смаку. Гелій ні токсичний, ні горючий, не вибухонебезпечний, однак при високих концентраціях в повітрі викликає стан кисневої недостатності та задуху.
Надра та атмосфера нашої планети бідні Гелієм. За сучасними підрахунками, 76% космічної маси припадає на Водень і 23% на Гелій, а на всі інші елементи залишається тільки один відсоток. Таким чином, світову матерію можна назвати Воднево – Гелієвою. Ці два елементи панують в зірках, планетарних туманностей і міжзоряному газі. Реакція синтезу Гелія – ​​основа енергетичної діяльності зірок, їх світіння. Отже, синтез Гелія можна вважати прабатьком всіх реакцій в природі, першопричиною життя, світла, тепла і метеорологічних явищ на Землі.
Другої такої речовини в природі нема. Це найкращий серед газів провідник електрики та другий, після Водню, провідник тепла. Його теплоємність дуже велика, а в’язкість, навпаки, мала. У 1938 році радянський фізик Петро Леонідович Капіца відкрив явище надплинності рідкого Гелія-II.

Цікавий факт.
Гелій – елемент незвичайний, історія його кілька загадкова та незрозуміла. Він (його спектральна лінія) був знайдений в атмосфері Сонця на 13 років раніше, ніж на Землі (у 1868 році) при спостереженні сонячного затемнення і вивчення хромосфери Сонця французьким астрономом П’єром Жансеном (фр. Pierre Jules César Janssen) і англійським астрономом Джозефом Локьером (англ. Joseph Norman Lockyer). Невідомий елемент був названий Гелієм від грецького слова ἥλιος – «Сонце». Спочатку припускали, що цей новий невідомий елемент – метал. І тільки в 1895 році Вільям Рамзай (англ. Sir William Ramsay) виділив Гелій із суміші газів; він виявився хімічно інертним, подібно Аргону. Незабаром після цього Джозеф Локьер, Карл Рунге (нім. Carl David Tolmé Runge) і Луїс Пашен (нім. Louis Karl Heinrich Friedrich Paschen) виступили із заявою, що Гелій складається з суміші двох газів – Ортогелію і Парагелію. Один з них дає жовту лінію спектру, інший зелену. Цей другий газ вони запропонували назвати Астер (Asterium) від грецької «Зоряний». Спільно з Морісом Траверсом (англ. Morris William Travers) Вільям Рамзай перевірив це твердження та довів, що воно помилково, оскільки колір лінії Гелію залежить від тиску газу.

В ТОВ “Інгаз” ви можете замовити гелій газоподібний за ціною завода-виробника у необхідних обсягах.

ЗАСТОСУВАННЯ

Галузі застосування Гелія:

  • металургія – в якості інертного захисного газу для виплавки чистих металів;
  • зварювальне виробництво – інертне середовище в дуговому зварюванні;
  • харчова промисловість – як пакувальний газ для збереження харчових продуктів;
  • як холодоагент для отримання наднизьких температур;
  • для газонаповнених повітряних суден і метеорологічних зондів, а також повітряних кульок в індустрії розваг;
  • дихальні суміші для глибоководних занурень;
  • реклама – для заповнення газорозрядних трубок;
  • ядерна енергетика – як теплоносій в деяких типах ядерних реакторів;
  • як газ-носій в газовій хроматографії;
  • як компонент робочого тіла в гелієво-неонових лазерах.
ВИРОБНИЦТВО

ТОВ «ІНГАЗ» виробляє Гелій різних марок (чистоти) методом низькотемпературної ректифікації.

ТЕХНИЧНІ ДАНІ
Формула: He
Загальний опис: моноатомний, нетоксичний, хімічно інертний газ без запаху, кольору та смаку
Атомна (молярна) маса: 4,0026 г/моль
Властивості хімічного елементу0°С
(273,15°K, 32℉)
та 760 мм рт. ст.
(1 атм (фізична),
1,033 ат (технічна),
101,325 кН/м², 101,325 кПа, 14,7 psia, 0 psig,
30 in Hg, 760 torr)
15°С
(288,15°K, 59℉)
та 760 мм рт. ст.
(1 атм (фізична),
1,033 ат (технічна),
101,325 кН/м², 101,325 кПа, 14,7 psia, 0 psig,
30 in Hg, 760 torr)
20°С
(293,15°K, 68℉)
та 760 мм рт. ст.
(1 атм (фізична),
1,033 ат (технічна),
101,325 кН/м², 101,325 кПа, 14,7 psia, 0 psig,
30 in Hg, 760 torr)
15°С
(288,15°К, 59℉)
та 1 бар
(0,987 атм (фізична),
1,02 ат (технічна),
100 кН/м², 100 кПа,
14,5 psia, 0 psig, 29,53 in Hg, 750,062 torr)
Густина за різних температур і тисках:0,1785 кг/м³0,1692 кг/м³0,1664 кг/м³0,1671 кг/м³
Питомий об’єм за різних температур і тисках:5,6022 м³/кг5,9095 м³/кг6,0110 м³/кг5,9853 м³/кг
СТАНДАРТНІ ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ

з/п
Найменування газу
та його контрольованих домішок
Формула елемента, з’єднанняЧистота газу
та вміст його контрольованих домішок

(об.%, ppmv)
Марка 4.0Марка 4.5Марка 5.0Марка 5.5Марка 6.0
1.ГелійHe99,99 об.%99,995 об.%99,999 об.%99,9995 об.%99,9999 об.%
2.НеонNe⩽90 ppmv⩽40 ppmv⩽5 ppmv⩽1 ppmv⩽0,2 ppmv
3.АзотN₂⩽20 ppmv⩽5 ppmv⩽2 ppmv⩽0,5 ppmv⩽0,3 ppmv
4.Кисень + АргонO₂+Ar⩽6 ppmv⩽1 ppmv⩽1 ppmv⩽0,5 ppmv⩽0,1 ppmv
5.ВоденьH₂⩽25 ppmv⩽1 ppmv⩽0,5 ppmv⩽0,2 ppmv⩽0,1 ppmv
6.Сума вуглеводнівΣCₙHₘ⩽5 ppmv⩽1 ppmv⩽0,5 ppmv⩽0,2 ppmv⩽0,1 ppmv
7.Оксид вуглецю + Діоксид вуглецюCO+CO₂⩽10 ppmv⩽2 ppmv⩽1 ppmv⩽0,2 ppmv⩽0,1 ppmv
8.Водяна параH₂O⩽20 ppmv⩽5 ppmv⩽1 ppmv⩽1 ppmv⩽0,5 ppmv
ТРАНСПОРТНА ІНФОРМАЦІЯ
Номер CAS: 7440-59-7
Номер ООН: UN 1046
Вантажне найменування DOT: Гелій, стиснутий
Клас небезпеки DOT: 2.2 (негорючий газ)
Етикетка: НЕГОРЮЧИЙ, НЕОТРУЙНИЙ ГАЗ