ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Криптон – неотруйний, негорючий, моноатомний газ, який не має кольору, запаху і смаку.
Він неактивний за звичайних умов. У газоподібному стані Криптон у 2,87 раза важчий за повітря, в рідкому важчий за воду у 2,14 раза. При -153,35°C цей газ стає рідиною, при -157,37°C твердне. Криптон – розсіяний газ, який можна зустріти в основному в атмосфері. У звичайних умовах він здатний світиться зеленувато-блакитним світлом. Відомо наркотичну дію Криптону на людину, бо цей газ здатний швидко розчинятися в рідинах організму.
Криптон (від грец. κρυπτός – «прихований», «таємний») відкрили в червні 1898 англійські хіміки Вільям Рамзай (англ. Sir William Ramsay) і Моріс Вільям Траверс (англ. Morris William Travers).
Є дві версії походження Криптону, обґрунтування яких базується на різних припущеннях. Деякі вчені вважають, що Криптон виник в надрах землі. Інші вчені схильні думати, що Всесвіт породив Криптон і спочатку він був присутній в протопланетній хмарі, звідки потім й потрапив в атмосферу Землі. Швидше за все, цей газ – суміш космічних та земних компонентів.
Сполуки важких газів інертного типу вперше були відкриті в 1962 році. Але тільки у 2003 році вчені отримали органічну сполуку Ацетилену з Криптоном.

ЗАСТОСУВАННЯ

Галузі застосування Криптону:

  • як компонент газової суміші в ексимерних лазерах;
  • для заповнення освітлювальних ламп розжарювання з метою зниження енергоспоживання і збільшення терміну служби нитки розжарення;
  • фториди Криптону застосовуються як окислювач ракетного палива;
  • в якості тепло- і звукоізолятора використовується при заповненні віконних блоків будівель і приміщень для зменшення енерговитрат і підвищення комфорту середовища;
  • в науково-дослідній діяльності (медицина, космос, водолазна практика).
  • як компонент для виробництва LCD-матриць.
ВИРОБНИЦТВО

ТОВ «Iнгаз» отримує Криптон марки 5.0 в/ч, 6.0 о/ч методом низькотемпературної ректифікації.

ТЕХНИЧНІ ДАНІ
Формула: Kr
Загальний опис: моноатомний, нетоксичний, хімічно інертний газ без запаху, кольору та смаку
Атомна (молярна) маса: 83,798 г/моль
Властивості хімічного елементу0°С
(273,15°K, 32℉)
та 760 мм рт. ст.
(1 атм (фізична),
1,033 ат (технічна),
101,325 кН/м², 101,325 кПа, 14,7 psia, 0 psig,
30 in Hg, 760 torr)
15°С
(288,15°K, 59℉)
та 760 мм рт. ст.
(1 атм (фізична),
1,033 ат (технічна),
101,325 кН/м², 101,325 кПа, 14,7 psia, 0 psig,
30 in Hg, 760 torr)
20°С
(293,15°K, 68℉)
та 760 мм рт. ст.
(1 атм (фізична),
1,033 ат (технічна),
101,325 кН/м², 101,325 кПа, 14,7 psia, 0 psig,
30 in Hg, 760 torr)
15°С
(288,16°К, 59℉)
та 1 бар
(0,987 атм (фізична),
1,02 ат (технічна),
100 кН/м², 100 кПа,
14,5 psia, 0 psig, 29,53 in Hg, 750,062 torr)
Густина за різних температур і тисках:3,7400 кг/м³3,5455 кг/м³3,4857 кг/м³3,5006 кг/м³
Питомий об’єм за різних температур і тисках:0,2674 м³/кг0,2820 м³/кг0,2869 м³/кг0,2857 м³/кг
СТАНДАРТНІ ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ

з/п
Найменування газу
та його контрольованих домішок
Формула елемента, з’єднанняЧистота газу
та вміст його контрольованих домішок
(об.%, ppmv)
Марка 5.0Марка 6.0
1.КриптонKr99,999 об.%99,9999 об.%
2.КисеньO2⩽0,5 ppmv⩽0,1 ppmv
3.АзотN2⩽2,0 ppmv⩽0,2 ppmv
4.ВоденьH2⩽1,0 ppmv⩽0,1 ppmv
5.КсенонXe⩽1,0 ppmv⩽0,1 ppmv
6.Оксид вуглецю + Діоксид вуглецюCO+CO2⩽1,0 ppmv⩽0,1 ppmv
7.ТетрафторметанCF4⩽1,0 ppmv⩽0,1 ppmv
8.Сума вуглеводнівΣCnHm⩽0,5 ppmv⩽0,1 ppmv
9.Водяна параH2O⩽1,0 ppmv⩽0,1 ppmv
ТРАНСПОРТНА ІНФОРМАЦІЯ
Номер CAS: 7439-90-9
Номер ООН: UN 1056
Вантажне найменування DOT: Криптон, стиснутий
Клас небезпеки DOT: 2.2 (негорючий газ)
Етикетка: НЕГОРЮЧИЙ, НЕОТРУЙНИЙ ГАЗ